Produkty

Produkty

Nasza folia jest powszechnie wykorzystywana w wielu branżach przemysłu chemicznego, nawozowego, spożywczego i budowlanego.

Tarnoplast sp. z o.o.

Tarnoplast sp. z o.o.

Tarnoplast Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji opakowań polietylenowych. Szeroka gama oferowanego asortymentu, wykwalifikowana kadra oraz bogaty park maszynowy pozwalają na sprostanie wysokim oczekiwaniom stawianym przez Klientów oraz terminową realizację wszystkich zamówień z zachowaniem ich najwyższej jakości, niezależnie od stopnia skomplikowania.

Products

About us

Tarnoplast Sp. z o.o. is company, which specializes in the production of polyethylene packaging. A wide range of the offered assortment, qualified staff and a rich machine park allow us to meet the high expectations set by customers and timely implementation of all orders with the highest quality, regardless of the complexity.

Our portfolio includes leading companies in the chemical industry from Poland and Europe, as well as companies with a global reach. The goods produced by Tarnoplast have UN certification for packaging for dangerous goods. We offer packaging for fertilizers, granulates, fodders and loose materials.